¿Por que beben os adolescentes?

¿Por que beben os adolescentes?


iSpeech

Para os adolescentes o alcol é como un "quitapenas" que permitiría esquivar os límites que a realidade impón e acceder a un mundo que ofrecería mellores condicións de sensación.

A adolescencia é un momento particularmente vulnerable na vida dunha persoa, por ser un momento de "transición" entre a perda dos pais como educadores principais e a procura ou o encontro doutras novas figuras, desexos e sensacións. A todo isto tamén se suma o enfrontamento cun mundo que cada vez se lles vai facendo máis complexo.

Existe ademais un verdadeiro "bombardeo" da publicidade dirixida cara aos adolescentes, apetecible para o mercado; basta ver como exemplo respecto diso, as publicidades de cervexa destinadas a mozas e o "encontro" entre eles se lla consome xuntos.

Os adolescentes tamén afrontan nesta etapa o erotismo, os encontros sexuais... que os atemoriza, pero en silencio. En diferentes pobos e culturas, atopamos cerimonias e rituais de iniciación como forma de marcar no simbólico esta pasaxe da nenez ao "mundo adulto", en moitos casos como marcas no real e en todos poñendo en xogo corpo exposto ao sufrimento e á morte.

Agora ben, ¿que sucede nunha sociedade na que se perdeu o rito de iniciación dos actos simbólicos que marcan esta saída  e a entrada á madurez como son todas as sociedades modernas do primeiro mundo?

É posible que na nosa cultura actual, o alcol xogue algún papel neste sentido para os adolescentes en tanto "se é grande" por estar "a tomar alcol" ou por estar bebedo.
Por outra banda, o alcol "solta a lingua" e "dá ánimos" para "encarar" o xogo da sedución inicial.

O alcol é unha droga socialmente aceptada, como xa dixemos noutros puntos, e esta droga daría, desde a consideración dos mozos, a forza e o valor necesarios para os primeiros encontros sexuais tan desexados e tan temidos. Entón, ármanse dun escenario: a discoteca, o monte ou en calquera parque ou lugar onde facer o denominado "botellón", no cal beber para así poder, a través deste acto, estar nun estado de embriaguez ou bebedeira, sentirse grandes e pensar que están a facer cousas de persoas adultas.


Alcol, onde está o límite?


https://www.ispeech.org

Problemas co alcol: como saber onde está o límite?

Saír a cear, comer ou de festa e beber unha ou varias copas de viño ou cervexa son dous hábitos que forman parte dun mesmo ritual na cultura occidental. O lecer sen alcol é inconcibible para moitas persoas e as situacións sociais favorecen que esteamos en contacto coas bebidas alcohólicas constantemente.

Por tanto, non é de estrañar que o alcol sexa a droga máis consumida en España: como recolle a enquisa Idades 2011-2012 ( DGPNSD 2013), o 76 por cento dos participantes dixo consumir alcol no último ano e o Ministerio de Sanidade sitúa a idade de inicio do consumo entre os 13 e os 14 anos.

Abuso ou adicción.

A pesar de que os efectos negativos do alcol son coñecidos e difundidos, especialmente entre os menores, o abuso deste tipo de bebidas é frecuente. Entón, que nos empuxa a beber e onde está o límite?

Segundo Lourdes Azorín, médico responsable do tratamento de Alcol no Centro de Atención Ambulatoria de Proxecto Home Madrid, o alcol xoga un importante papel social, que pode determinar o inicio e establecemento dun abuso ou unha adicción.

“A presenza do alcol na nosa sociedade é enorme e a presión para beber tamén. O alcol é un depresor do sistema nervioso central e moitas persoas úsano como ansiolítico e con frecuencia enmascara cadros de depresión ansiosa”, apunta.

A sensación de desinhibición que provoca o alcol convérteo nunha substancia moi atractiva para moitas persoas que busquen ofrecer unha imaxe máis “aberta”, “divertida” ou queiran vencer a súa timidez. No caso dos adolescentes e os mozos, o consumo de alcol tamén pode ser unha forma de buscar a aprobación do grupo e sentirse parte del. Azorín explica que isto ocorre porque, o primeiro que fai o alcol é “deprimir as defensas conscientes, o sentido da realidade, de pertenza”, e por iso moitas persoas buscan eses efectos euforizantes que provoca a súa inxesta inicial.

Pola súa banda, Nestor Szerman, presidente da Fundación Patoloxía Dual sinala que a dependencia do consumo de alcol pode esconder outros trastornos psicolóxicos que lle empuxan a esta adicción. “A denominación abuso desapareceu das clasificacións internacionais. A adicción é unha enfermidade mental que, como outras, non se elixe e pode ter un curso clínico prolongado”, apunta Szerman. O especialista asegura que inflúen os factores individuais: “son persoas vulnerables desde o punto de vista xenético, doutros trastornos mentais e tamén factores ambientais”, engade.

Cando preocuparse

Nunha sociedade na que existe unha ampla a tolerancia e permisibilidad co consumo de alcol, é difícil determinar cando se está desenvolvendo unha dependencia. Azorín indica que a cantidade e frecuencia do consumo de alcol e a alta tolerancia para os efectos do mesmo son un dato de alarma. “Cando se produciu un problema asociado ao consumo de alcol e a persoa non puido cambiar o patrón de comportamento, por exemplo unha persoa que lle retiraron o carné de conducir por alcoholemia e non variou a súa conduta, é tamén un dato de alarma”, engade.

Szerman asegura que se un individuo “necesita” alcol, aínda que sexa só as fins de semana, xa estamos a falar dun trastorno xa en marcha. “Pode ser outro tipo de trastorno, sen dependencia fisiolóxica e, se bebe en atracons, máis rápido que os demais, con dificultades de control, estamos ante un Trastorno por Consumo de Alcol, que debe ter un tratamento adecuado” aclara.

O especialista sinala que, como calquera enfermidade, se non se recoñece e trátase, este trastorno entraña perigos físicos, psíquicos, de conduta e de axuste psicosocial.

Como tratalo

Quen é o primeiro en detectar este problema? É consciente o propio afectado?

Segundo Azorín, con frecuencia as persoas saben, polo menos a un nivel precosnciente que teñen un problema co alcol pero a ambivalencia para afrontar esta situación é moi grande e levántanse resistencias ao tratamento. “As familias danse conta, na maioría dos casos, e son un axente terapéutico moi importante para axudar a iniciar e soster un proceso terapéutico”, sinala.

Aínda que quen o sofre tentará ocultalo ou minimizalo, Szerman asegura que as persoas que lle rodean deben poñer en evidencia que necesita axuda e que, en mans de expertos, pode ser moi beneficiosa.

O experto recomenda facer un diagnóstico individualizado en patoloxía dual para prescribir o mellor tratamento.

“Trátase dun proceso longo que require moito esforzo”, apunta Azorín. As terapias destes pacientes son procesos de tratamento integral, no que intervén un equipo multidisciplinar de médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas e animadores socioculturais, que pretende establecer un plan que aborde distintos aspectos para promocionar e fortalecer a saúde e as capacidades da persoa afectada pola adicción.

“No proceso terapéutico combínanse a intervención grupal, a individual e a intervención familiar e, se é preciso, a intervención para a reinserción ou a formación laboral. Hai varios programas de menores, de centro de día para persoas con patoloxía dual, de centro de día de persoas que necesitan unha maior contención, de tratamento ambulatorio de dúas sesións semanais… Adaptámonos á demanda e á situación de cada persoa”, explica a especialista.

Por outra banda, o papel de familiares e amigos é moi destacado durante o proceso, por iso, Azorín aconsella confrontar ao paciente coa súa realidade, “desde o agarimo pero con firmeza”. “Moitas veces, a tolerancia de determinadas condutas no seo familiar non axuda. Hai que ofrecerlle información, facilitarlle recursos aos que acudir e darlle acompañamento no proceso e apoio. Sabemos que isto é fundamental en moitísimos casos”, conclúe.

Pautas dos expertos para previr a adicción

Dificultar o seu acceso aos menores.

Recoñecer os factores de risco para identificar outros trastornos mentais, diagnosticados ou non, que poida ter o neno/adolescente ou os antecedentes na familia biolóxica desta persoa.

Revisar o propio consumo de alcol, xa que en moitos casos é elevado e a tolerancia social ás cantidades que se toman é moito maior que a recomendable.

Aumentar a información e a formación.

Procurar un lecer máis saudable e diversificado, “o sumun da diversión non pode ser o botellón”.

Valorar a sobriedade, a lucidez da conciencia como valor transversal a todo.

Valorar a liberdade e a responsabilidade, somos suxeitos de dereito e de deberes.

Ofrecer educación para desenvolver a intelixencia emocional e o equilibrio persoal.


O disfraz ante o alcol.


iSpeech

Cada un de nós, ao longo da vida, “constrúe” un eu que lle permite relacionarse co mundo, un eu funcional co que se manexa.

Algunhas veces ese eu é fiel ao que realmente desexamos, outras temos tanto medo que o eu acaba atrapado na gaiola de déboos “debo facer”, “debo ser”, “que pensarán de min” ou “se son así me deixarán de querer”.

Ese tipo de gaiolas oprímennos e fannos renunciar a unha vida máis plena, máis lixeira, unha vida de maior paz en definitiva. Así funciona a gran maioría das persoas. Con todo, os adictos vivimos dentro dunha gaiola aínda maior e moitísimo máis sofisticada. Non somos conscientes de que estamos atrapados, como tampouco se dan conta as persoas sas das  gaiolas que habitan, só que a nós non nos queda máis remedio que saír delas ou morreremos.

O eu  enxaulado é “O personaxe”, o disfrace que elaboramos para poder soster unha vida de consumo.

Os disfraces que podemos vestir son de distintos tipos e poden ir cambiando ao longo do tempo. Está o disfrace de  malote que é desde o que a persoa actúa pasando de todo o que ocorre á súa ao redor, aparenta non sentir dor, xamais mostra a súa vulnerabilidade, parece non importarlle nada, vai “á súa bóla”, non dá explicacións por nada do que fai… En definitiva, está completamente só pero isto permítelle consumir e sentir que non lle debe explicacións a ninguén.

Tamén temos o disfrace da vítima desde o que a persoa en todo momento mostra unha actitude de vulnerabilidade  impostada, sente que a vida é inxusta, que os demais non se interesan por ela, que o traballo non lle vai ben, que a súa parella non lle quere como necesita, que os seus fillos son uns ingratos, e mil causas máis que xustifican o seu consumo..... ¿como vai deixar de consumir se todo vai mal?

Logo está o disfrace de empresario/a de éxito, neste caso a persoa actúa coma se todo o mundo debéselle respecto e admiración, non se deixa cuestionar, é soberbio e prepotente, nunca pide axuda,  subestima aos demais, xulga o comportamento alleo pero xamais se pon en dúbida a si mesmo, é  redicho e  impertinente… Todas estas estratexias sérvenlle para non ver a súa gaiola e así poder seguir consumindo porque..... ¿quen é ninguén para dicirlle nada?.

Podería seguir, os disfraces son diversos e cada un ten os seus matices.

Darse conta de que un está gobernado polo seu personaxe, polo eu atemorizado, é unha das cousas máis complexas que hai. Durante a rehabilitación, os terapeutas e compañeiros de terapia dinche en moitas ocasións: «Está a falar o teu personaxe», «deixa xa ao personaxe», «sal dunha vez do teu personaxe», «se non te desprendes do personaxe, volverás consumir». E así é, para eliminar algo tan importante como é o consumo nun adicto, hai que quitarse o disfrace, tomar conciencia da gaiola na que vives, ser humilde, asumir que non sabes quen es, pedir axuda e ir, moi aos poucos, co apoio do grupo de terapia e con moito traballo persoal, descubrindo quen es en realidade e que é o que queres. Porque vivir desde a Verdade é a única maneira de deixar de consumir. Como tamén o é para todas esas persoas que seguen nas súas gaiolas, se queren vivir en paz consigo mesmas.

Fonte: Oihan Iturbide


ALCOHÓLICO EU?


iSpeech

Pode ser un excelente profesional, un gran artista, un técnico competente, un traballador con bo desempeño, un dirixente íntegro. Pode ser un ser humano de bos valores, un amoroso pai de familia, un amantísimo esposo, un magnífico fillo, un extraordinario amigo. Pero o alcol pódeo transformar.

O home desta historia comezou a inxerir bebidas alcohólicas despois que chegou á adultez. Terminou unha carreira universitaria. Logo comezou a reunirse con amigos bebedores, pasou o tempo e converteuse nun dependente ao tóxico, que foi deixando nel todo tipo de pegadas.

Agora está deteriorado, desnutrido, con úlceras gástricas e problemas hepáticos, sen traballo, divorciado, rexeitado polos fillos, con abandono de hábitos hixiénicos, e non recoñece estar enfermo polo que se nega a buscar axuda profesional por máis que llo aconsellen os seus familiares e amigos.

Esta pode ser a historia de calquera ser humano atrapado polo alcol, e que vai perdendo os seus valores debido a unha moi seria enfermidade, con severas repercusións orgánicas, psicolóxicas e sociais.

A dependencia alcohólica é un dos graves problemas de saúde mental, caracterízase por un consumo excesivo de alcol durante un tempo prolongado, con incapacidade de suspender ou reducir o consumo. Se o individuo non o inxere aparecen síntomas de abstinencia, tales como: ansiedade marcada, irritabilidad, tremores, necesidade de consumir alcol a maioría dos días para lograr "estar ben".

Os problemas relacionados co alcol considéranse un grave prexuízo para a saúde, que aumenta o risco de morte como consecuencia de enfermidades no fígado, cancro, depresión, accidentes, etcétera.

A maioría dos alcohólicos non recoñecen o seu problema e, por tanto, non buscan axuda para resolvelo. Polo xeral cando solicitan asistencia médica fano polos efectos do alcoholismo sobre o seu estado físico e psicolóxico.

Consecuencias e efectos do alcoholismo

Físicos: cancro, enfermidades no fígado, cefaleas, diabetes, gastritis, intoxicación alcohólica, problemas cardiovasculares, insomnio, pancreatitis, infarto ou hemorraxia cerebral, deficiencias nutricionais, polineuropatía, dexeneración cerebral, disfunción sexual eréctil.

Psicolóxicos: depresión, ansiedade, ira, celotipia, agresividade verbal e física, psicose, síndrome de Korsakoff, demencia alcohólica.

Sociais: disfunción e desestruturación familiar, violencia intrafamiliar, problemas laborais, problemas económicos, accidentes, malos tratos á parella, problemas legais

Algunhas pautas para determinar que unha persoa é alcohólica

- Consumo excesivo de alcol por tempo prolongado.

- Desexo intenso e compulsivo de beber.

- Falta de control, referido tanto á necesidade de empezar a beber como á incapacidade para suspender o consumo.

- Beber cando se está só (ou soa), e tratar de ocultar a súa conduta ás persoas da súa contorna.

- Síndrome de abstinencia cando non consome, que se caracteriza polos malestares físicos xa descritos anteriormente e que o paciente tenta aliviar bebendo.

- Lapsus ou lagoas na memoria.

- Interferencia na vida cotiá: abandono progresivo doutras fontes de pracer; perda de intereses e motivacións, interese centrado na botella; descoido de hábitos, diminución do rendemento laboral ou académico.

O consumo de alcol persiste con independencia das súas consecuencias físicas, psicolóxicas, orgánicas, da deterioración cognitiva, ou das repercusións que teña sobre a actividade laboral, as relacións familiares e sociais.

Como xa comentei, polo xeral un alcohólico non recoñece nun primeiro momento que ten problema coa devandita droga. Este feito dificulta o diagnóstico e o tratamento médico.

A avaliación médico-psiquiátrica será fundamental para valorar o grao e o patrón de consumo de alcol do paciente (uso, abuso ou dependencia). O médico interrogará ao paciente e aos seus familiares sobre os seus hábitos en relación ao consumo. Tamén se realiza un exame físico e probas para detectar enfermidades consecuencias do alcol.

Con todo, con todo o mal que se atope e as complicacións que teña, moitas veces, neste momento, o enfermo insiste e repite: "Eu non son un alcohólico".

Fonte: Felix J. Lahuerta Millas


Non te sentes a esperar que suceda….


https://www.ispeech.org

Non te sentes a esperar que suceda....

A Recuperación implica abstinencia, tempo e traballo.

Pero tamén durísimos momentos de desesperanza, ansiedade, culpa e soidade. As ganas de consumir entrelázanse endiabladamente con problemas de parella, económicos, laborais, legais...etc. Son os días nos que nos expoñemos abandonar, arroxar a toalla e desaparecer (para consumir).

Pero tamén son os días de crecemento, de levar á práctica o aprendido e, sobretodo, de aferrarnos ao noso plan. Porque agora (e esta é a gran diferenza) temos un plan.

Horarios estritos, levantarnos cedo, coidar hixiene, limpeza e orde do fogar, alimentación, soño, exercicio, meditación, lectura, tempo con compañeiros... todo iso con honestidade e humildade, supón o eixo do traballo ao que habemos de agarrarnos (máis que nunca) nestes días terribles. Son as dores do crecemento que, como todo o demais, tamén pasarán.

Como din os avisos de tráfico: "Con néboa non pare".

Nestes días non somos capaces de ver a luz ao final do túnel pero (e esta é outra diferenza importante) agora sabemos que esa luz existe. Cando as nubes negras desaparezan e mantivésemos o rumbo saberemos que non somos os mesmos. Volver sempre ao noso plan inicial, ao A, B, C pero cada vez cun corazón máis aberto. Agora sabemos que non hai de que escapar. É a vida e a súa dor inherente. Todo normal, manteñamos a calma. Son días de aprendizaxe, días que nos transforman dándonos esperanza e convencéndonos de que a recuperación existe, somos a proba vivente.

A recuperación somos nós

Sabémolo agora e saberémolo sempre, pase o que pase, e non hai marcha atrás.

Fonte: Alejandro Rodríguez


Adición e Dependencia


iSpeech.org

Saír as fins de semana e beber considérase alcoholismo?

Cando hai que empezar a preocuparse?

Moitas persoas que padecen unha adicción, non saben que a sofren. En cambio outras, pensan que non poden deixar de consumir esa droga porque son adictos e en realidade non o son. A opinión dun especialista é fundamental para diagnosticar unha enfermidade como a adicción. Aínda así, é confuso escoitar palabras como adición e dependencia.

Diferenza entre adición e dependencia.

Utilízanse indistintamente e é que adoitan ir acompañadas, pero non significan o mesmo. Realizamos unha diferenza entre os dous termos para que cando acudas a un profesional das adiccións saibas de que che fala.

Que é a adicción?
É unha enfermidade crónica, un trastorno por consumo. Este trastorno evidénciase na conduta do enfermo que se vai a caracterizar pola perda de control sobre o consumo e a pesar das consecuencias negativas que lle ocasiona.

Que é a dependencia?
É un termo que fai referencia a un estado fisiolóxico e psíquico consecuencia do consumo de drogas.

A tolerancia e a síndrome de abstinencia definen a dependencia. Son consecuencia do consumo de droga. Dise que a drogas son adictivas porque crean dependencia. Para que haxa drogodependencia deberían estar os tres tipos de dependencia. Son diferentes puntos de vista do mesmo fenómeno: a adicción. Os tres tipos de dependencia son:

 • Dependencia física
  É un termo que fai referencia a un estado fisiolóxico. Cando se consomen drogas, o cerebro afaise a elas, modifícase ( neuroadaptación) e crea a necesidade de funcionar coa substancia.

Canto máis se consome unha substancia, esta perde efectividade, por tanto, faise necesario aumentar a dose para obter o mesmo resultado. Este fenómeno coñécese como tolerancia.

O organismo afaise a traballar con esas cantidades de tóxico. Se se suprime, o organismo sofre unha alteración e prodúcese un cadro de síntomas de malestar, coñecido como a síndrome de abstinencia. Desaparece se se volve a consumir.

 • Dependencia psicolóxica
  O cerebro, ao consumir unha substancia as primeiras veces experimenta un estado de satisfacción que desexa repetir. Entón, se o individuo non está a consumir, demándalle a substancia.

A persoa vai sentir unha necesidade de buscar, obter e consumir drogas para volver sentir ese pracer ou para aliviar o malestar que non consumir prodúcelle (a síndrome de abstinencia) .

Para iso, a súa mente vai implicarse incitándolle a consumir buscando escusas, autoengaños e manipulacións para que experimente ese desexo e consiga realizalo. Será un malestar intenso (síndrome de abstinencia), con modificación do comportamento, ata obter o que a cabeza quere.

 • Dependencia social
  Ademais, engádese esta terceira, a necesidade de consumir por pertenza a un grupo social con identidade propia. Poderiamos dicir que se consome por presión.

Onde está a maior diferenza?

A diferenza establécese co que se chama dependencia física. A física por si soa non constitúe adicción. Pero a adicción si inclúe a dependencia física.

Non é habitual no caso de drogas que se sexa dependente a unha substancia só a nivel físico e que non haxa unha dependencia psíquica, pero pódese dar. Se non desenvolveron a conduta adictiva , a desintoxicación pode ser suficiente.

Hai que avaliar cada caso. Por exemplo, o caso de persoas que deixan de tomarse certa medicación con opiáceos e teñen unha síndrome de abstinencia.

Como saber se hai dependencia?

Non todo o mundo que abusou de algo nalgún momento da súa vida será dependente nin adicto.

Os criterios que deben darse para diagnosticar dependencia, segundo a Organización mundial da Saúde, 1981, serían:

-Evidencia subxectiva de compulsión para a utilización de drogas
-Hábito estereotipado de consumo
-Desexo de abandonar o consumo da substancia
-Evidencia de neuroadaptación con fenómenos de tolerancia e dependencia
-Existencia do consumo para aliviar os síntomas da síndrome de abstinencia
-Priorización de conduta de procura de droga desprazando ou abandonando outras     cousas importantes para a persoa
-Rápida reinstauración da dependencia despois dun período de tempo de estar   abstinente, sen consumir.

Poderiamos entender a adicción como a enfermidade da dependencia ou a fase última da dependencia.

Hai especialistas que explican a diferenza segundo o paciente haxa descontrolado ou non en todas as demais áreas da súa vida, pero é que é unha enfermidade progresiva e se non se modifica o consumo antes, terminará así. Unha persoa dependente pode ir mantendo o control dalgunhas áreas. Pero se segue consumindo, e isto depende de diferentes factores, xa que é progresiva, non poderá controlalo.
A adicción é un termo universal que se foi substituíndo por dependencia. Ademais, coa aparición das adiccións sen substancia como o xogo, as apostas online, o móbil, os videoxogos, o sexo, etc., o termo adicción substituíuse a día de hoxe por “condutas adictivas” .


DELIRIUM TREMENS


iSpeech
 

Ao longo da historia, a sociedade asimilou o consumo de bebidas alcohólicas, chegando a converterse en característica dalgunhas culturas. É algo que se pode observar en festas, concertos e discotecas, tradicións, como parte dos hábitos de lecer da mocidade e mesmo na popularidade de fenómenos como os botellóns.

Con todo hai que ter en conta que o consumo de alcol pode xerar adicción, perdendo o bebedor o control da inxesta, co que se xera dependencia da substancia. E esta dependencia non se expresa só mediante o abuso da substancia, senón tamén a través de signos e síntomas que aparecen cando se deixa de tomar alcol. Entre os fenómenos máis graves da abstinencia do alcol atópase o delirium tremens.

 • A mecánica da abstinencia

Unha vez xerouse unha dependencia, o feito de retirar o obxecto ao que se é dependente provoca síndrome de abstinencia, é dicir, a ausencia da substancia no corpo provoca reaccións sintomáticas.

Xeralmente prodúcese o efecto contrario ao que provoca a substancia, o cal significa que no caso dunha substancia depresora como o alcol, produciranse síntomas de tipo maníaco, mentres que no caso das excitantes a síndrome de abstinencia consistirá nunha baixada da actividade xeral do organismo. En calquera caso, a retirada da substancia anhelada debe ser controlada, pois un cesamento demasiado brusco da subministración pode causar estes síndromes.

Dentro das síndromes de abstinencia relativos ao abuso do alcol, o considerado como máis grave é o denominado delirium tremens.

 • ¿Que é o delirium tremens?

Denomínase delirium tremens ao cadro confusional agudo producido pola privación alcohólica. É causado pola interrupción da inxesta de alcol en bebedores crónicos que desenvolveron unha dependencia física, e frecuentemente aparece despois de entre 4 e 72 horas de abstinencia.

Aínda que o delirium tremens adoita ocorrer en pacientes que deixan de beber despois dun consumo excesivo de alcol, é posible atopar casos nos que esta síndrome foi causado por enfermidades, traumatismos ou infeccións en individuos con alto consumo de alcol no pasado.

 • Os síntomas do delirium tremens.

Os principais síntomas que presenta esta síndrome son unha desintegración da conciencia en que aparecen alucinacións visuais, delirios, labilidad emocional e estupor. Tremores, axitación psicomotriz e convulsións tamén son frecuentes.

Xeralmente, o delirium tremens ten unha duración curta, pero independentemente disto trátase dunha síndrome perigosa, posto que un 20% dos casos resultan mortais en caso de non recibir atención médica, e mesmo con esta un 5% dos casos terminan no deceso do paciente.

 • Fases do delirium tremens.

Nunha primeira fase, empezan a observarse síntomas vexetativos tales como ansiedade, taquicardia, mareos, inquietude e insomnio, provocada por unha subida de noradrenalina en sangue. Se se chega á segunda fase, ao redor de 24 horas despois da súa aparición, a intensidade dos síntomas anteriores aumentan, con tremores incontrolables e sudoración intensa. Tamén poden aparecer convulsións.

Finalmente, na terceira fase aparece un estado de alteración da conciencia chamado obnubilación. Leste está definido pola propensión ás distraccións e a confusión, xunto cunha profunda desorientación. O máis característico desta fase é a aparición de alucinacións visuais e delirios, xunto cunha elevada sensación de angustia. Así mesmo, tamén se presentan axitación, taquipnea, hipertermia e taquicardia.

 • Posibles tratamentos.

Tendo en conta que o delirium tremens é unha problemática que pode provocar o falecemento do paciente, requírese a hospitalización inmediata daqueles que presenten os síntomas descritos, podendo ser necesario ingresar na UCI.

O tratamento para aplicar vai ter como obxectivos básicos manter ao paciente con vida, evitar complicacións e aliviar os síntomas. Así, a vixilancia do afectado vai ser constante, observándose o seu equilibrio hidroeléctrico e os signos vitais.

Aínda que o consumo excesivo de alcol é un fenómeno perigoso, e aqueles que cesan o seu consumo fano por bos motivos, é necesario que aqueles que decidan deixar o alcol teñan en conta a dependencia física que o seu organismo mantén con esa substancia.

Resulta imprescindible en casos de adiccións ou consumo de substancias durante un tempo prolongado (incluíndose medicamentos tales como tranquilizantes ou antidepresivos), que a retirada da substancia déase de maneira gradual.


Adicción e Autocastigo.


Convert Text to Speech

¿Preguntácheste por que na adicción a persoa que a padece consome ata destruírse?

Antes de responder esta pregunta é fundamental recoñecer que a adicción é unha enfermidade que modifica o cerebro e que por tanto altera a forma de ser e actuar dunha persoa.

Quen a padece tamén ten unha desorde emocional que lle impide vivir sen depender de algo externo como o é o consumo da substancia. Algo que se comprobou que padecen en común as persoas con adicción é un permanente sentimento de culpabilidade con auto desvalorización e minusvalía, que se converte nunha tendencia ao autocastigo, é dicir, a magoarse a si mesmos como sucede na adicción.

Cargando coa culpa.

En ocasións as persoas con adicción cargan un gran sentimento de culpabilidade acumulado no pasado e que non se lograron perdoar. Poden sentirse culpables de moitas situacións, como a morte dalgún ser querido, a enfermidade dalgún dos seus fillos ou o fracaso doutros, etcétera.

Como non se perdoan a si mesmos, aínda que os demais xa o fixeran, senten menos que os outros e con sentimentos de auto desvalorización persoal.

A adicción…

A adicción entón aparece como forma de liberarse desa carga, desenvolven condutas autodestructivas, sabotean o seu benestar como forma de castigo e poden non sentirse merecedores da felicidade.

Por isto é que a enfermidade da adicción require dun manexo especializado ou dun programa de axuda mutua que os libere desta culpa. Moitas persoas hoxe en rehabilitación recoñecen que merecen benestar e que existe unha solución para logralo.

¡Lembra que as adiccións teñen solución!


Sinais de que tes un “problema” co alcol


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Unha cervecita no aperitivo, ou dous, unhas copitas de viño na comida, un chopo ou un gin- tonic tras o café...

O alcol é unha substancia cotiá, consumida de maneira esporádica ou habitualmente por tres cuartas partes da poboación española, polo que se trata da droga máis consumida en España. «O seu consumo está tan normalizado na nosa sociedade que moitas persoas cando se queren dar conta senten que necesitan tomarse unha copa para sentirse mellor, e caen nun ritmo abusivo de bebidas alcohólicas», apunta Rocío Panos, xefa do equipo de actuacións con familias da FAD.

En ocasions, tanto adultos como adolescentes, déixanse levar por unha rutina de inxerir bebidas alcohólicas cada vez que quedan con amigos ou acoden a un acto social. Estes encontros que son tan habituais poden inducir a exceso de alcol no organismo se non se teñen uns hábitos claros establecidos ou se non se sabe dicir «non».

Esta experta explica que moitas persoas non son conscientes de que están a tomar unha droga e «que están a prexudicar seriamente a súa saúde, moi en concreto o seu fígado, que traballa ás alancadas para dixerir o exceso de alcol». «Nos inicios non hai sinais externos que demostren que se está prexudicando ao organismo máis aló das resacas e a dor de cabeza tras unha bebedeira e, por iso, tardan en darse conta de que teñen un problema».

Con todo, non hai que obviar que o alcol inxerido nunha bebida é absorbido no aparello dixestivo, desde onde pasa á circulación sanguínea na que pode permanecer ata 18 horas. É eliminado finalmente a través do fígado. A presenza continuada de alcol no organismo e o seu consumo repetido é responsable da maioría das lesións que esta substancia produce no noso corpo, como a cirrosis hepática ou as encefalopatías nas que o funcionamento de fígado e cerebro vese gravemente alterado.

Tal e como especifican no Pan Nacional sobre Drogas, os efectos do alcol dependen da cantidade consumida, pero existen outras circunstancias que os poden acelerar ou agravar:

—A idade: Os mozos son máis sensibles para os efectos do alcol en actividades que teñen que ver coa planificación, memoria e aprendizaxe, e son máis «resistentes» que os adultos para os efectos sedantes e á descoordinación motora.

—O peso e o sexo: O alcol afecta de modo máis grave ás persoas con menor masa corporal. En xeral, a muller pesa menos e o tamaño dos seus órganos internos é proporcionalmente máis pequeno. Por tanto, menores cantidades de alcol poden xerar máis rapidamente danos psico-orgánicos e desenvolver problemas co alcol máis facilmente que no home.

—A cantidade e rapidez da inxesta: Segundo a cantidade de alcol consumida, pode considerarse como de baixo, alto risco ou perigoso. A maior inxesta de alcol en menor tempo, maior posibilidade de intoxicación.

—A combinación con bebidas carbónicas (tónica, colas, etc.) acelera a intoxicación.

—A inxestión simultánea de comida, especialmente de alimentos graxos, enlentece a intoxicación pero non evita nin reduce os danos ao organismo.

—A combinación con outras substancias, como os tranquilizantes, relaxantes musculares e analxésicos, potencia os efectos sedantes do alcol. Cando se combina con cannabis increméntanse os efectos sedantes de ambas as substancias; no caso da cocaína, que é un estimulante, os efectos contrarréstanse, pero a toxicidade de ambas as substancias é maior que se se consumisen por separado.

Hai adolescentes que aseguran que as bebidas alcohólicas non supoñen para eles ningún ningún risco, debido a que só consomen as fins de semana. «Con todo, —explica Rocío Panos— resulta igual de prexudicial beber a diario en exceso como non beber de luns a xoves e excederse durante a fin de semana».

A adicción é un proceso complexo e variable que depende de moitos factores polo que non existe un tempo concreto a partir do cal unha persoa poida considerarse adicta. Con todo, adoita ser frecuente que, a maior cantidade de consumo, maior frecuencia, menor idade no afectado, menor distanciamento entre dose, consumos prolongados e dependendo da vulnerabilidade do individuo, o tempo se vaia reducindo.

Sinais inequívocos dun consumo excesivo.
Como membro da FAD, Rocío Panos engade que hai sinais inequívocos de que unha persoa ten un problema co alcol. Non é imprescindible identificarse con todas elas, basta con facelo con algunha:

 • —Diminución ou abandono do rendemento escolar ou laboral.
 • —Cambios bruscos de humor e no coidado e o aseo persoal.
 • —Illamento físico, tendencia a illarse na habitación.
 • —Diminución da comunicación verbal e afectiva.
 • —Redución ou abandono de afeccións e intereses.
 • —Perda de responsabilidades.
 • —Aumento da irritabilidad e o insomnio.
 • —Aumento do nerviosismo ao non poder beber alcol.
 • —Necesidade de beber alcol para empezar ben o día.
 • —Dificultades económicas e/ou pequenos furtos.
 • —Problemas legais repetidos relacionados co uso do alcol.
 • —Refuxio no alcol como maneira de enfrontar calquera situación difícil ou problemática.
 • —Dificultade para controlar a cantidade que se bebe e para limitar o consumo.
 • —Xeración de problemas en casa, no traballo, con amigos,… debido ao consumo de alcol.

Se se presentan varias destas características, sería conveniente acudir a un profesional para poder facer a valoración adecuada do problema co alcol.

Canto antes asúmase que hai un consumo excesivo, máis fácil será acabar con el 

conclúe Rocío Ramos.


Gaspar Gómez, a súa vivencia


iSpeech

Gaspar, os sufrimentos dun alcohólico rehabilitado: "Bebía alcol para que me matara"

Boa parte da súa vida estivo enganchada ao alcol, tamén á heroína e cocaína, da que consegiu desengancharse antes. Pero o alcolismo non o superou ata hai oito anos grazas a unha terapia de desintoxicación. "Os que vamos alí sentimonos arroupados" di porque "fóra" non os entenden.

Por Europa Press / Redacción | MADRID | 25/03/2019 | Actualizada ás 12:50

 

Gaspar leva oito anos en abstinencia pero non baixa a garda porque é un enfermo alcohólico e "iso non se cura nunca". Este galego pasou a maior parte da súa vida ebrio, de bar en bar, sen saber que desenvolvera unha dependencia que lle levaría a tocar fondo. Agora, refixo a súa vida e sorrí explicando que sente libre porque antes era prisioneiro da súa propia adicción.

Ten 56 anos e recoñece que durante a súa época de consumo pensou en máis dunha ocasión na morte. "Bebía esperando que o alcol me matase porque non era capaz de suicidarme", explica nunha entrevista con Europa Press. Con 18 anos empezou a traballar de noite, en pubs e discotecas como camareiro. "Bebía en exceso todas as noites", recoñece.

Ademais, durante esa etapa empezou a consumir tamén heroína e cocaína, drogas das que se desintoxicou antes dos 30 anos. "Custoume máis deixar o alcol que a heroína porque non sabía que o alcholismo era unha enfermidade", lembra.

DEPENDENCIA

Germán pasou polo tres etapas do alcoholismo recoñecidas pola Federación de Alcohólicos da Comunidade de Madrid (Facoma): uso, abuso e dependencia. A dependencia empeza cando se abusa durante un tempo prolongado. Para o galego hai algúns sinais que debemos observar para pedir axuda como non ser capaz de marchar dun bar ata que non peche, espertarse habitualmente sen saber que sucedeu a noite anterior, pensar en que chegue o fin de semana para consumir e arrepentirse constantemente de que se fixo ebrio. "Non es dono dos teus propios actos", explica.

O abuso desta droga depresora levoulle a non poder acudir a unha entrevista de traballo ou afrontar calquera situación cotiá sen beber. "O primeiro que facía ao levantarme era consumir", lamenta. Así continuou a súa vida, ata que comezou a deixar débedas e a roubar cervexa nos supermercados. "É moi difícil que che queiran cando roubas para consumir e non podes traballar porque pensas que todo o mundo sabe que es un 'yonki'", lamenta.

A síndrome de abstinencia que lle produciu non poder inxerir un día a cantidade de alcol que necesitaba entón, levoulle a urxencias. Os médicos lle medicaron para reducir os efectos do 'mono' e en psiquiatría recomendáronlle acudir a unha asociación de alcohólicos. Nesta terapia, Gaspar atopou un grupo de xente que o entendía e non lle xulgaba e foi entón cando deixou de beber.

ABSTINENCIA

Pasaron oito anos desde que cruzou a porta desa pequena asociación nun pobo galego e non volveu a probar o alcol. Recoñece que ao principio pensou en máis dunha ocasión en renunciar a todo e volver beber, que o ruído dos xeos chocando contra o vaso e das máquinas comecartos lembrábanlle todos os seus anos de consumo pero que cada vez sentese "máis liberado".

"O alcoholismo é unha enfermidade familiar porque non só afecta ao enfermo, prexudica a toda a familia", afirma rotundamente Gaspar que actualmente é vicepresidente da Asociación de Alcohólicos de Madrid e fai fincapé en que eles procuran facer partícipes aos familiares. No seu caso, distanciouse dos seus pais e do seu nove irmáns e lamenta que o consumo fixo que se perdese "moitas cousas" como a morte do seu pai.

A pesar desta culpabilidade, coa que, segundo explica, conviven todos os enfermos de alcol, Gaspar leva por bandeira algo que lembra co seu grupo de apoio: "Somos responsables do que faciamos pero non culpables, o culpable é o alcol".

TERAPIA

Todos os martes e xoves reúnense no barrio de Fuencarral, Madrid, en círculo ao redor de Lilian, a psicóloga que leva a terapia, unhas 10 persoas. Durante dúas horas pon en común os seus avances, os seus medos e retrocesos e reflexionan sobre a abstinencia e a rehabilitación. "Somos todos como unha familia", explica Maribel, unha das participantes.

"Dá igual a idade ou status que teñas, se tes un problema co alcol e dáche medo contalo, pide axuda aínda que sexa en segredo e xa o contarás en casa máis adiante", recomenda un dos membros do grupo que asegura que todos os que asisten de forma constante ás sesións rehabilitáronse.

Ademais, algúns están preocupados porque un dos seus compañeiros leva varias semanas sen asistir. "Agora debemos deixarlo tranquilo, é el quen debe querer vir", expresa Gaspar. "Cando estea decidido volverá e nós non podemos xulgalo", continúa e explica que antes de deixar de beber el tentouno varias veces sen éxito.

En canto aos grupos de mutua-axuda como este, o Servizo de Psiquiatría do Hospital Universitario 12 de Outubro de Madrid publicou en 2017 un estudo que demostraba que os pacientes con dependencia grave de alcol que acoden a estes encontros incrementan o período de abstinencia en 44 meses máis sobre os que non o fan e reducen a taxa de recaídas e abandono do tratamento.

Todos o que asisten "tocaron fondo" nalgún momento, segundo comparten co grupo. Todos tiveron un punto de inflexión que lles fixo buscar axuda. O de Gaspar foi verse sen nada, a piques de ter que irse a vivir ao seu coche; o de Maribel, escoitar como os seus fillos lle dicían que se non o deixaba non coñecería aos seus netos; e o de Juan, desenvolver unha diabetes.

 


Traducir a…

Arquivos

Calendario

Setembro 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Seguirme no Twiter

¿ ÓNDE ESTÁMOS ?…

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.

Visitas

contador de visitas

Traducir a…

Arquivos

Calendario

Setembro 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Seguirme no Twiter

¿ ÓNDE ESTÁMOS ?…

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.

Visitas

contador de visitas
A %d blogueros les gusta esto: